messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม
นางปาริชาติ โคตรสุวรรณ์
ครู
โทร : 087-0043588
นายโสพล โคตรสุวรรณ์
ครู
โทร : 088-5505655
นางสมใจ สุทธลูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-2312852
นางสาวจันทร์ทิพย์ โคตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-8528473
นางสุพิตรา มะลิวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-2298105