องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหว้า
รายละเอียด : วันที่ 23 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหว้า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหว้า เพื่อปรึกษาหารือในการเสนอ/พิจารณาแผนงานโครงการ/ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและข้อเสนอ โดยมี นายวิเชียร วงสิงห์ นายก อบต.หนองหว้า เดินทางมาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 042-315963
ผู้โพส : admin