องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่ที่4 และหมู่ที่ 6
รายละเอียด : รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองหว้า ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ะละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ วัดสายทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin