ชื่อเรื่อง : เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำปานะตามโครงการประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งานจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : Z6C4qHFTue23941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้