messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา New! poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview265
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167

chat_bubble แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หมู่ที่ 4 อาคาร 1 ชั้น ขนาด 7 เมตร ยาว 7.30 เมตร พื้นที่ใช้สอย 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ดบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview22
แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาด 7x7.30 เมตร พื้นที่ใช้สอย 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ดบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview26
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview38
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview125

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องปั๊มน้ำบาดาล) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑืสำนักงานโต๊ะทำงาน) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบอเนกประสงค์) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม