องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา New! grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245
insert_drive_file รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154

chat_bubble แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาด 7x7.30 เมตร พื้นที่ใช้สอย 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ดบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพ็กเฟื้อย ด้วยระบบผลิตน้ำประปา POG ขนาด M รองรัง 51-120 ครัวเรือน กำลังผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ซม.ตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview94

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ดหมายเลขทะเบียน กข 4226 นภ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการสกรีนผ้าคลุมเก้าอี้ อบต.หนองหว้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม