องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
insert_drive_file รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149

chat_bubble แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพ็กเฟื้อย ด้วยระบบผลิตน้ำประปา POG ขนาด M รองรัง 51-120 ครัวเรือน กำลังผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ซม.ตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนก่อสร้่างประปาหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังบรรจิน้ำ 4 ลูก)บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ(รถบรรทุติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ) หมายเลขทะเบียน 81-4679 นภ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม