messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder จุลสาร อบต.หนองหว้า
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการ (รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
เชิญชวนเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน(เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
เชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยเตยถึงสำราญสุข รหัสสายทาง นภ.ถ.65002 ผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนดจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
เชิญชวนเสนอราคารักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-0740 นภ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14
เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 12 ตัว) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32
รูปเล่มวารสารอบต. หนองหว้าประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2