องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ(รถบรรทุติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ) หมายเลขทะเบียน 81-4679 นภ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน (ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างเหมาตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ(ค่าพิธีเปิด ค่าเวทีและเครื่องเสียง เต็นท์ พร้อมตกแต่งสถานที่) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของรางวัล กิจกรรมเกมส์การละเล่น เช่น การจับฉลาาก ตอบคำถาม เหยียบลูกโปร่ง การระบายสีรูปสวยงาม ระบายสีปูนปราสเตอร์สวยงาม ) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน(เครื่องตัดหญ้า GX 35 ) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ เสื้อกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการ (รถน้ำดับเพลิง)หมายเลขทะเบียน 552 นภ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 350 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18