messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
#โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ,เยาวชนและกลุ่มสตรี (ไข่เค็มสมุนไพรใบเตยและแกลบดำ) ประจำปีงบประมาณ 2567[17 พฤษภาคม 2567]
#อบต.หนองหว้า ได้ออกตัดต้นไม้หักทับสายไฟฟ้า ถนนสายหนองหว้าใหญ่ - บ้านหนองปลาขาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน[9 พฤษภาคม 2567]
#ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1 - 7[9 พฤษภาคม 2567]
#ลงพื้นที่ปรับพื้นผิวจราจรชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย [25 เมษายน 2567]
#มอบเงินช่วยเหลืองานศพคุณพ่อสุวิทย์ เครือลี [25 เมษายน 2567]
#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า[24 เมษายน 2567]
#มอบเงินช่วยเหลืองานศพคุณพ่อหนูกาย รัตนเพชร[22 เมษายน 2567]
#พิธีถวายมุทิตาสักการะพระมหาประทวน อาภสฺสโร น.ธ.เอก ป.ธ.9[18 เมษายน 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 11 เมษายน 2567[11 เมษายน 2567]
#พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ[28 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 - 10 (ทั้งหมด 284 รายการ)