messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อย
นางสาวปรียนันท์ ทองตีด
ครู
โทร : 065-1156948
นางศิริวรรณ โสลา
ครู
โทร : 082-1062543
นางสาวหัทยา แก้วเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-3573392
นางสาวลินทร์จง ทิพย์ประสงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-7390782
นายศุภรงค์ จันนามอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-1113177