messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สมาชิกสภา
นางสุภาพร สิงห์ชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 062-1061093
นายไพโรจน์ สีหานาท
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 085-4626276
นางสิน กมลคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า
โทร : 087-2308213
นายอาธร แสนเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย
โทร : 061-0300963
นายเพิ่มพูน ภิรมย์สาทธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 บ้านโคกสวรรค์
โทร : 092-5730252
นางบุญถม แก้ววันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย
โทร : 083-3430376
นายจำปี แสนวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ
โทร : 065-3350994