องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติ sitemap
วันนี้ 131
เดือนนี้4,445
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)31,263
ทั้งหมด 142,278

info เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

info ประกาศเจตนารมณ์
No Gift policy


ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

camera_alt ภาพกิจกรรม
#มอบเงินช่วยเหลืองานศพคุณยายสุข สีเห็มทอง [29 พฤศจิกายน 2566]
#โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก หนองข่ารีนา บ้านโคกสวรรค์ -เพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย [20 พฤศจิกายน 2566]
#ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู [16 พฤศจิกายน 2566]
#พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 [14 พฤศจิกายน 2566]
 
play_arrow สปอตการป้องกันโรคโควิด19
home รายงานสถานการณ์ประจำวัน
รายงานสถานการณ์COVID-19 วันที่ 26 มีนาคม 2565 [26 มีนาคม 2565]
รายงานสถานการณ์COVID-19 วันที่ 19 มีนาคม 2565 [19 มีนาคม 2565]
 
home วัดพัชรกิติยาภาราม
ประวัติวัดพัชรกิติยาภาราม
 
home วัดสายทอง
ประวัติวัดสายทอง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226

folder จุลสาร อบต.หนองหว้า
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน(เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการ (รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview6

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง )จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง ) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1

image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย , หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [31 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโคกสวรรค์ , หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [30 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้าน้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [29 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [28 มีนาคม 2566]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
จุลสาร-อบต-หนองหว้า
folder จุลสาร อบต.หนองหว้า
แบบวัดการรับรู้

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ