องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ข้อมูลการประเมิน LPA ด้านที่ 4
insert_drive_file มีการเผยแพร่ทาง website ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ อบต.หนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการควบคุมยาสูบในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศนโยบายมาตราการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ภาพกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file หลักฐานการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1