messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
นายทองพูล รัตน์เพ็ชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-9372011
นายวัชระศักดิ์ จันทะสิม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0621137349
นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-1426126
นางมิตสินี มุขธระโกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0924429836