องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file เอกสารแนบท้ายประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่องปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติของ อบต.หนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1