messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ข้อมูลการประเมิน LPA ด้านที่ 5
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ระดับคะแนน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 15
หนังสือเชิญประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1